Delta Agrar

Martini Gradnja angažovana je na izradi i montaži AB konstrukcije za objekat kompanije Delta Agrar u Novoj Pazovi. Ukupna površina objekta iznosi 3.767 m2. Radovi su u toku i napreduju u skladu sa svim ugovorenim parametrima.

 

marketing

About marketing