Opis elemenata

Grede I i If (I filante) su horiyontalni noseći elementi od prednapregnutog betona, konstantne visine, na koje se oslanjanjaju sekundarni elementi krova (npr. korube ili rožnjače), krovni kosači tipa ‘’Opera’’, a koriste se i za horizontalne grede kranskih staza. Odvođenje atmosferske vode se rešava odvdom kroz poseban otvor koji se formira spajanjem dve susedne grede. Oslanjanje krajeva grede I i If vrši se preko neoprenskih ležišta. Spoj grede i stuba se vrši uz pomoć armaturnih šipki koje su pričvršćene u stubu i prilikom montaže provlače se kroz otvore koji se nalaze na krajevima greda I i If. Otvori se potom zalivaju cementnim malterom.

Grede Tipa I

Standardne širine B=50-60cm visine H=80-120cm, karakteiše pravougaoni (puni) poprečni presekna mestu oslonca. Grede širine B=60-70cm visine H=150cm su ’’I’’ poprečnog preseka na mestu oslonca.

Grede Tipa IF

Standarden širine B=50-60cm i visine H=80-90-90cm su konstantnog poprečnog preseka.