MG Precast je prisutan na tržištu Srbije od 2009. godine.  MG Precast nudi tehnički razvijena rešenja visokog kvaliteta, i u isto vreme vrednuje estetsko-formalni aspekt, stvarajući tako idealnu ravnotežu između arhitekture i građevine.

Za potrebe izrade betonskih elemenata MG Precast raspolaže sa najsavremenijom, potpuno automatizovanom, fabrikom betona koja omogućava kontinuitet kvaliteta i postizanje visokih marki betona.

Izrada elemenata u zatvorenoj hali sa sistemom za ubrzavanje sazrevanja betona zaparivanjem, tzv. ‘Steam Curing’, omogućava rad nezavistan od vremenskih uslova i spoljne temperature

MG Precast nudi proizvode koji su dizajnirani sa ciljem da omoguće što veći raspon između nosivih elemenata konstrukcije a da se pritom obezbedi izuzetan kvalitet elemenata. Prefabrikovana betonska konstrukcija se sastoji od elemenata koji se proizvode od vibriranog i prednapregnutog betona različitih dimenzija i profila, čime se omogućava realizacija i najzahtevnijih objekata u skladu sa kanonima arhitekture montažnih objekata. Privredno društvo MG Precast čine pokriveni proizvodni pogon od preko 20,000m2 i upravna zgrada od 750m2, a celokupni kompleks se prostire na preko 23 hektara, u industrijskoj zoni u Inđiji.

Od juna 2020. godine, u okviru sedišta u Inđiji, kompanija poseduje novi, potpuno automatizovani pogon na preko 18.000 m2

Od septembra 2020. godine, u okviru konstantnog unapređivanja usluga i ponude, kao i u cilju dodatnog pozicioniranja kompanija menja ime u MG Precast. Novi naziv predstavlja omaž starom. Novi vizuelni identitet predstavlja evoluciju prethodnog. Nov pogon. Novo ime. Novo poglavlje. Mi gradimo Vaš uspeh!

Ukupno su realizovani sledeći kapaciteti kompanije:

  • Dve fabrike betona kapaciteta 90 m3/h i 120 m3/h

  • Dva automatizovana proizvodna pogona na površini od preko 35.000 m2

Visok stepen kvaliteta ugrađenih materijala, završna obrada i strogo kontrolisani parametri kvaliteta sa jedne strane, kao i strateška lokacija između Beograda i Novog Sada sa druge strane, omogućava MG Precast-u visoku konkurentnost, brzinu transporta i montaže.