Opis elemenata

MG Precast u svom proizvodnom programu poseduje međuspratnu konstrukciju tipa IFLED od prednapregnutog betona. Kao i kod drugih prefabrikovanih međuspratnih konstrukcija za montažu istih nophodno je izvršiti monolitizaciju. IFLED međuspre konstrukcije karakterišu postizanje velikih raspona uz velike nosivosti elemenata. Obzirom da se kablovi za prednaprezanje nalaze u jasno definisanim pojasevima, ova međuspratna konstrukcija je pogodna za instalacione otvore.

Velika primena ovih elemenata je kod višespratnih garaža i tržnih centara gde se koriste rasponi 8x16m što donosi značajnu racionalizaciju u broju elemenata i omogućava bržu montažu.

Takođe, koristi se za ravne krovove. Na otvor sa gornje strane montiranog IFLED-a, postavljaju se profilisani limovi, nakon čega se vrši monolitizacija.

Za standardnu širinu 250cm, predviđena su četiti visine elementa: H=30cm, H=40cm, H=50cm i H=60cm.
Elementi IFLED po zahtevu ima otpornost na požar do R120’ (norm. UNI 9502).

Transport

Oslanjanje konstrukcije se postiže preko neoprenskih ležišta. Dužina oslanjanjane treba da bude manjaod 18cm. Kod izvođenja stabilizijuće ploče, gornju površinu treba zaliti betonom klase ne manje 30N/mm2, granulometrijskog sastava 0-12. Minimalan sloj za monolitizaciju je 5cm.