Elementi krovne konstrukcije OPERA

OPISNI ELEMENTI

Horizontalni elementi krovne konstrukcije OPERA od prednapregnutog betona postavlja se na grede IF. Osnovne karakteristike OPERA elementa su: lakoća forme, krutost strukture, mogućnost postavljanja svetlarnika. Po potrebi može se dostići otpornost na požar do R120’ (norm. UNI 9502). Krilni Elementi krovne konstrukcije OPERA svojom arhitekturom ostavlja snažan estetski utisak. Element je tankog zida debljine 6cm, konstantnog poprečnog preseka i mogu se iporčiti u kompletu sa termo i hidroizolacijom, što značajno skraćuje vreme krovopolagačkih radova.

Proizvode se dva tipa nosača: OPERINO visine 70cm za raspone između 15m i 18m; OPERA visine 82,5cm za raspone od 18m do 24m.

SASTAV POKRIVAČA

Konstrukcija krovnog pokrivača se sastoji iz OPERA nosača koji mogu biti spojeni ili postavljeni na određenom rastojanju kako bi se između njih postavljali svetlarnici. Termo i hidroizolacija krovnog nosača OPERA se realizuje u fabrici što značajno skraćuje rokove izgradnje. Krovna izolacija se realizuje u tradicionalnom sistemu bitumenskim trakama i termoizolacijom u kombinaciji sa lučno savijenim sendvič panelima. Izolacija se zatim postavlja između OPERA, ili sa upotrebom inovativnih materijala kao sto su TPO ili PVC membrane u kombinaciji sa iyolacionim materijalima. Ovaj sistem elemenata je posebno pogodan u kombinaciji sa otvorima za odimljavanje kao i sa svetlarnicima.

ODVOĐENJE ATMOSFERSKE VODE

Poseban konkavan oblik gornje površine nosača OPERA sa minimalnim nagibom od 1% omogućava efikasno odvođenje vode od bočnih kanala. Ovo tehničko rešenje krovne konstrukcije dobro se kombinuje sa ‘’pluvia’’ ili sličnim sistemima za odvođenje kišnice.

MONTAŽA

Elementi se svojim krajevima postavljaju na neopernska ležišta.

Elementi krovne konstrukcije OPERA
Elementi krovne konstrukcije OPERA