Opis elemenata

Sekundarni noseći element rožnjače se oslanjanju na glavne noseće elemente.

ROŽNJAČE T Ovaj tip rožnjače je T preseka i napravljene su od prednapregnutog betona. Rade se dva tipa koje karakterišu visine h=45cm I h=60cm, širine 35cm. Za posebne zahteve, moguće je proizvesti rožnjače visine h=80cm I h=100cm.

Montaža

Elementi se svojim krajevima postavljaju na neoprenska ležišta.