Opis elemenata

Ukoliko se koristi pretovarno mesto za kamione, Martini Gradnja u svom programu ima utovarne rampe koje predstavljaju betonske platforme koje povezuju magacin sa tovarnim prostorom vozila.