PREFABRIKOVANE ČAŠICE

OPIS ELEMENTA

Prefabrikovane čašice i temeljne stope koje se izrađuju na licu mesta zajedno čine temelje samce za montažne stubove. Upotrebom prefabrikovanih čašica značajno se smanjuje vreme realizacije temelja samaca odnosno skraćuju se rokovi same izgradnje. Čašica se prethodno pozicionira na mršav beton a potom se uz prethodno polaganje odgovarajuće armature na licu mesta izlije temeljna stopa dimenzionisana shodno statičkom proračunu. Ukoliko je definisano da se kišnica sprovodi vertikalno kroz cevi u samim stubovima, na samoj čašici se ostavlja otvor za kišnicu. U zavisnosti od iznosa opterećenja i poprečnog preseka stubova proizvode se tri tipa čašica: S, M, XL prema karateristikam prikazanim u tabeli u okviru PDF specifikacije.

TRANSPORT

Za podizanje i pomeranje prefabrikovane čašice prilikom izrade čašica ostavljaju se otvori u zidovima čašice kroz koje se postavlja metalna šipka za koju se kače užad. Pozicioniranje je olakšano prisustvom zareza na zidu koji označava centar na samoj čašici.

MONTAŽA

Osnova stuba se postavlja na gornju površinu temeljne stope, nakon provere vertikalnosti i proveravanja cevi za odvod kišnice. Prostor između stuba i čašice popunjava se betonom odgovarajuće čvrstoće čime se postiže njihov zajednički rad u statičkom smislu.

Prefabrikovane čašice, betonski element
Prefabrikovane čašice, betonski element