fbpx

O kompaniji

Kompanija broji oko 100 zaposlenih dok u projektnom birou radi preko 20 stručnjaka iz oblasti građevine, arhitekture i dizajna.

Svaku kompaniju čine ljudi a mi smo svesni vrednosti naših kolega kao i njihove stručnosti koju svakodnevno nadograđuju.

Kompanija MG Precast je podeljena u sektore: adimistrativni, proizvodni, tehnički, projektantski, sektor logistike i montaže. Međusobna saradnja sektora olakšava rad i omogućava realizaciju i najzahtevnijih projekata.

Kompanija MG Precast proizvodi betonske konstrukcije kako za proizvodne hale i industrijske objekte tako i za tržne centre, retail parkove i skladišno distributivne centre.

Visok stepen organizacije u samoj kompaniji omogućava da ispunimo zahteve klijenata i ponudimo najbolja arhitektonska rešenja ostavljajući prostor za lični pečat svakoj kompaniji za koju gradimo objekat.

Kako je proizvodnja betonskih elemenata naša osnovna delatnost najveću pažnju poklanjamo kvalitetu izrade svakog elementa. Svaki segment proizvodnje je pokriven određenim standardima koje u potpunosti ispunjavamo. Takođe pratimo trendove u oblasti građevine i konstantno radimo na unapređenju naših proizvoda.

Svesni da je vreme jedan od primarnih faktora u poslovanju poštujemo rokove i akcenat stavljamo na brzinu transporta i montaže.

Osim proizvodnje i montaže betonskih konstrukcija MG Precast je u mogućnosti da ponudi kompletan aranžman po sistemu ključ u ruke, projektovanje, pribavljanje svih dozvola i uslova kao i realizaciju izgradnje objekta do momenta predaje ključa u ruke.

marketing

About marketing