RAZGOVOR SA KUPCEM (INVESTITOROM)

Tokom ovog neobavezujućeg sastanka sa našim stručnjacima za
izgradnju, želeli bismo vas obavestiti o obimu usluga MG Precast
d.o.o, kao I pokazati našu održivu vrednost i naći za vas savršeno
rešenje za vašu buduću investiciju.

NUDIMO  PREGLED TROŠKOVA I CENU USLUGU PRIPREME PROJEKTA, KOJA ĆE BITI
OSNOVA ZA PRIPREMU DETALJNOG PREDMERA I PRERAČUNA IZGRADNJE OBJEKTA.

ANALIZA DOSTUPNIH DOKUMENATA

Individualni pristup svakom kupcu za svaku lokaciju omogućava nam da
nađemo najbolje rešenje za klijenta. Zbog toga MG Precast
uglavnom radi sa prilagođenim za Investitora dizajnom projekta.
Klijenti mogu da obezbede sopstveni arhitektonsko rešenje ili  da
razviju novo rešenje zajedno sa našim arhitektama.

INFORMATIVNA PONUDA

PRE POTPISIVANJA  UGOVORA na osnovu vaših zahteva, potreba i prema
informacijama o lokaciji, kreiramo informativnu ponudu, prema idejom
nacrtu ili prema arhitektonskom projektu.

PONUDA

Kada imamo sve bitne stvari kako bismo vam pružili odgovarajuću
ponudu. Posebno nam je važno da vam je ponuda transparentna i
razumljiva sa fiksno cenom.

U OVOJ FAZI MOŽEMO DATI DETALJNU PONUDU SA TAČNIM CENAMA ZA SVAKI DEO
IZGRADNJE.

POTPISIVANJE UGOVORA

Ugovor se sklapa kada po prihvatanju ponude .Sastavni deo ugovora su
tekst ugovora ,grafička dokumentacija – dispozicije elemenata
konstrukcije kao I overena od strane Investitora predmetna ponuda.

PRIPREMA PROJEKATA ZA PROIZVODNJU

Projektni rad počinje sa pregledom Vašeg arhitektonskog projekta. U
ovoj fazi biće predložene eventualne promene u cilju optimizacije
troškova i izvođenja.

Koraci u procesu projektovanja su sledeći:

 • izrada dokumenata za odobrenje (između MG Precast d.o.o
  i Investitora)
 • izrada konstrukcijskih  proračuna i specifikacija / crteža
  (kupac će koristiti ove crteže za pripremu temelja, dokje objekat u
  fazi zemljanih radova)

PRIHVATANJE  PROJEKTA ZA IZVOĐENJE

Prihvatanje rešenja detalja i projekta za izvođenje.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Nakon prihvatanja dispozicije I rastera elemenata za proizvodnju od
strane kupca, sledi izrada  projektne dokumentacije za proizvodnju i
plana montaže sa crtežima i specifikacijama. Za projektovanje se
koriste savremeni 3D programi za crtanje odnosno računski modeli.

PROCES PROIZVODNJE

Na osnovu  pripremljene tehničke  dokumentacije započinje
prefabrikacija elemenata objekata.Vreme proizvodnje je zavisno od
veličine objekta. Kada su proizvedeni  svi konstruktivni elementi  ,
prefabrikovani elementi se utovaruju na kamione prema unapred planiranom
transportu-utovarnom planu. Plan utovara se izrađuje prema redosledu
montaže objekta.

Kontrola I kvalitet se prati po standandardima I važećim propisima RS:

 • Praćenje usaglašenosti sa statičkim proračunima
 • Praćenje pripreme rada
 • Praćenje proizvodnje elemenata
 • Praćenje ugrađenih materijala

MONTAŽA OBJEKTA

Objekti  se obično montiraju direktno iz kamiona pomoću dizalice.
Montažu izvodimo sa našim iskusnim i dobro obučenim timovima. Po
zahtevu klijenta, možemo izvoditi  završne radove i usluge.

ZAVRŠETAK PROJEKTA

Primopredaja  objekta između Investitora i kompanije MG Precast
d.o.o kao izvođača obavlja se nakon ZAVRŠETKA RADOVA, koji su
DOGOVORENI UGOVOROM.

U procesu primopredaje objekta, pripremiće se zapisnik (protokol) o
primopredaji potpisan od obe strane (obostrano potpisan).

Nakon uspešne primopredaje objekta počinje  da “teče”  garantni
period.