PREFABRIKOVANI BETONSKI PANELI

OPIS ELEMENATA

Prefabrikovani betonski paneli su adekvatno rešenje kod izrade spoljnih zidova, parapetnih zidova (u kombinaciji sa sendvič panelima), pregradnih zidova i protivpožarnih zidova. Montiraju se horizontalno, vertikalno ili u kombinaciji. Izrađuju se sa i bez izolacije.

KAČENJE HORIZONTALNIH I VERTIKALNIH PANELA

Prvi red panela se oslanja na vrhove čašica a mogu se montirati sa spoljne, unutrašnje strane ili između stubova. Prvi red panela na koti poda poseduje armaturne nastavke koji se vezuje za podnu ploču u fazi izrade poda. Zaptivanje vertikalnih i horizontalnih spojeva obezbeđuje se upotrebom elastomernih zaptivnih masa. Kačenje panela za stubove vrši se putem sertifikovanih čeličnih ankera koji se ugrađuju u panele i stubove u fazi proizvodnje.

Tipovi izgleda soljnih površina

TIPOVI IZGLEDA SOLJNIH POVRŠINA

  • izgled neobrađenog sivog betona;
  • projektovanje po kalupu od gume;
  • izgled rečnog šljunka;
  • pikovana površina od granula mermera;
  • gruba površina od granula mermera;
  • trake izgleda zida od opeke.
Prefabrikovani Betonski Paneli