martini gradnja

Stop Shop

Kompanija „Martini“ je angažovana na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Stop Shop iz Požarevca površine objekta 2.400 m2.

marketing

About marketing