fbpx

Mera

Marketing Team

Kompanija MG Precast angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Mera iz Zrenjanin ukupne površine 1460 m2.

IPB5

Marketing Team

Kompanija MG Precast angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju IPB 5 iz Šimanovaca  ukupne površine 16.000 m2.

Sika

Marketing Team

Kompanija MG Precast angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju LTS iz Šimanovaca ukupne površine 2.585 m2.

LTS

Marketing Team

Kompanija MG Precast angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju LTS iz Šimanovaca ukupne površine 3200 m2.

Flux

Marketing Team

Kompanija MG Precast angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Flux iz Batajnice ukupne površine 2625 m2.

Plastik Gogic 2

Marketing Team

Kompanija MG Precast angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Plastik Gogic iz Inđije ukupne površine 1.000 m2.

Agrounija

Marketing Team

Kompanija MG Precast angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Agrounija iz Zrenjanina ukupne površine 1820 m2.

Master-Flex

Master Flex

Marketing Team

Kompanija MG Precast angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Master Flex iz Nove Pazove ukupne površine 4486 m2.

Master Flex Master-Flex

 

Jokey

Jokey

Marketing Team

Kompanija MG Precast angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Jokey iz Nove Pazove ukupne  površine 10.500 m2.

Bosch

Marketing Team

Kompanija „Martini“ angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Bosch.

1 2 3