Opis elemenata

Martini Gradnja u svom programu ima krovnu gredu sa dvostrukim nagibom od 6% i 10%. Greda je promenljivog preseka i napravljena je od prednapregnutog betona, dok je na krajevima punog pravougaonog preseka. A krovne grede se proizvode u dve širine: 50cm i 54cm. Oslanjanje se vrši preko neoprenskih ležišta, dok se na gredu oslanjaju sekundarni AB elementi, npr. rožnjače, odnosno grede ili korube. Greda na svojim krajevima ima otvore koji se postavjaju na armaturne šipke koje vire iz stuba. Otvori se zatim ispunjavaju cementinm malterom. Vrste, dimenyije i nosivost su prikazani i ilustrovani u sledećim tabelama i dijagramima.